Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юли
12Социалната комисия отложи гласуването на промени в ЗСП, касаещи процедурата за достъп на запретените лица до социалните услуги

Правна
През изминалата седмица Комисията по труда, социалната и демографската политика към Парламента разгледа на второ четене проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за социално подпомагане, приет на първо четене от Народното събрание. На заседанието на социалната комисия бяха допуснати да присъстват и представители на група граждански организации, работещи в сферата на социалните услуги, правата на децата, хората с увреждания и уязвимите групи. Въпреки изразеното критично становище по отделните текстове на проектозакона, техните аргументи по съществените въпроси не бяха взети под внимание.

 

На заседанието от сряда, 25 ноември 2015 г. Комисията прие процедурата за достъп до социални услуги,  налагаща преминаване през допълнителна оценка от мултидисциплинарен екип. Според друго допълнително изменение става невъзможно частен доставчик на социална услуга, притежаващ собствена сграда, да осигурява устойчивост на услугата си, като получава държавно финансиране за дейността си. Предвижда се частният доставчик първо да предостави сградата и персонала си на общината, а след това да се яви на конкурс, за да има достъп до държавно делегиран бюджет.

 

Като положителен резултат от обединените усилия на 13 НПО, които изразиха обща позиция пред Комисията по труда, социалната и демографската политика в рамките на съгласувателния процес по проектозакона, може да се отбележи приемането на промяна в процедурата за достъп до социални услуги на хора, поставени под запрещение. Тази част от законопроекта ще бъде разгледана на следващо заседание, тъй като стана ясно, че не е съобразена с Конвенцията за правата на хората с увреждания и с препоръките на Министерство на правосъдието за решаване на проблема със запрещението и възникващата опасност хората да бъдат принуждавани да ползват една или друга услуга.

 

Друг важен успех е и отпадането на срока за регистрация на частните доставчици на социални услуги, който щеше да доведе до допълнителна административна тежест и засилване на неравноправието между доставчиците.

 

След окончателното гласуване на измененията в Закона за социално подпомагане на последващо заседание на Комисията по труда, социалната и демографска политика, проектозаконът ще бъде внесен за второ гласуване в пленарна зала.
Автор: Айлин Юмерова, Български център за нестопанско право

 

Публикувано от:

Български център за нестопанско право

 

 

Сходни публикации

01.07.2020
Внесен е Законопроект за изменения в Закона за юридическите лица с нестопанска цел Внесен е Законопроект за изменения в Закона за юридическите лица с нестопанска цел

ПГ Обединени патриоти внесе в Парламента Законопроект за изменения в Закона за юридическите лица с ...

30.06.2020
Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (22 –26 юни 2020 г.) Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (22 –26 юни 2020 г.)

НПО Normaтив цели да информира и активизира гражданските организации да участват в законодателните ...