Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юли
10ЮЛНЦ, регистрирани в ДАНС не са длъжни да подават наново вътрешни правила

Правна

По повод постъпилите множество запитвания, Български център за нестопанско право уведомява за следното:

 

юридически лица с нестопанска цел, които вече са подали до ДАНС вътрешни правила с мерки срещу изпирането на пари и предотвратяването на тероризма, не са длъжни да подават наново такива правила.

 

Никъде Законът за мерките срещу изпирането на пари (последно изм. с ДВ бр. 57 от 26 юли 2011 г.) не предвижда подобно изискване за регистрираните в ДАНС ЮЛНЦ. Тази информация се потвърждава и от Интернет страницата на ДАНС.


ЮЛНЦ, които не са изпълнили досега задълженията си по Закона за мерките срещу изпирането на пари, са длъжни да приемат и подадат вътрешни правила на общо основание и в общите срокове.

 

Публикувано от:

Български център за нестопанско право

 

Сходни публикации

26.06.2015
Какво знаем и не знаем за регистрацията на НПО в ДАНС Какво знаем и не знаем за регистрацията на НПО в ДАНС

В рамките на няколко въпроса и отговора ще припомним част от основните задължения на юридическите лица с ...

23.06.2015
Екипът на pravatami.bg представи ”Правната страна на бизнеса” Екипът на pravatami.bg представи "Правната страна на бизнеса"

На 18.06.2015 г. @ Бетахаус pravatami.bg представи доклад на тема "Правната страна на бизнеса". Резюме и ...

23.06.2015
Промени в Закона за социалното подпомагане въвеждат индивидуален подход към потребителите на социални услуги Промени в Закона за социалното подпомагане въвеждат индивидуален подход към потребителите на социални услуги

На сайта на Министерството на труда и социалната политика е публикуван проектозакон за изменение и ...