Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
мар
19ДИРЕКТНИ БЮДЖЕТНИ СУБСИДИИ ЗА НПО В БЮДЖЕТ 2012

Правна
На 16 декември беше обнародван Закона за държавния бюджет на Република България за 2012 г. (Държавен вестник, брой 99, 2011г.).  Съгласно чл. 9 и Приложение № 4 към закона са приети субсидии за юридическите лица с нестопанска цел за 2012 г. в размер на 10 460 000 лв. Тази сума за разлика от предходни години е изцяло предназначена за директни субсидии т.е. разпределяни без конкурс. За 2012 г. не са предвидени средства, които да бъдат раздавани на конкурсен принцип за общественополезни проекти на НПО. Следва да бъде отбелязано, че за сметка на това, броят на организациите, които получават директни субсидии се е увеличил от 26 през 2011 на 28 през 2012. Списък на субсидираните неправителствени организации през 2012 г. можете да намерите тук.

 

Публикувано от:

Български център за нестопанско право

Сходни публикации

26.06.2015
Какво знаем и не знаем за регистрацията на НПО в ДАНС Какво знаем и не знаем за регистрацията на НПО в ДАНС

В рамките на няколко въпроса и отговора ще припомним част от основните задължения на юридическите лица с ...

23.06.2015
Екипът на pravatami.bg представи ”Правната страна на бизнеса” Екипът на pravatami.bg представи "Правната страна на бизнеса"

На 18.06.2015 г. @ Бетахаус pravatami.bg представи доклад на тема "Правната страна на бизнеса". Резюме и ...

23.06.2015
Промени в Закона за социалното подпомагане въвеждат индивидуален подход към потребителите на социални услуги Промени в Закона за социалното подпомагане въвеждат индивидуален подход към потребителите на социални услуги

На сайта на Министерството на труда и социалната политика е публикуван проектозакон за изменение и ...