Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юли
14Проект за изменение на закона за търговския регистър

Правна
От 1 януари 2012 г. влезе в сила  разпоредбата на  чл. 22, ал. 4 от Закона за търговския регистър (ЗТР), съгласно която, когато към заявлението на търговеца за вписване, заличаване или обявяване не са приложени всички документи, които се изискват по закон, или когато не е платена дължимата държавна такса, длъжностното лице по регистрацията  дава указания на заявителя за отстраняване на нередовността, като са  уредени редът за даване на указания и правните последиците от неизпълнението им.  
Практическото приложение на посочената норма към 1 януари 2012 г. е невъзможно поради липса на изградена функционалност в информационната система на търговския регистър, която да дава възможност за даване на указания от длъжностните лица по регистрациите. Поради тази причина е предложено  изменение на  чл. 22, ал. 4,  което се предвижда да влезе в сила от  1 юни 2012 г.
    На сайта на Министерство на правосъдието е качен проект за изменение и допълнение на Закона за търговския регистър. Една от целите на това изменение е да се регламентират отношенията на подалите заявление за пререгистрация търговци, които имат пропуски в документацията, а трябва да бъдат пререгистрирани и не може да им се постанови отказ.Публикувано  от екип НПО портал, 25.01.2012

 

 

Сходни публикации

26.06.2015
Какво знаем и не знаем за регистрацията на НПО в ДАНС Какво знаем и не знаем за регистрацията на НПО в ДАНС

В рамките на няколко въпроса и отговора ще припомним част от основните задължения на юридическите лица с ...

23.06.2015
Екипът на pravatami.bg представи ”Правната страна на бизнеса” Екипът на pravatami.bg представи "Правната страна на бизнеса"

На 18.06.2015 г. @ Бетахаус pravatami.bg представи доклад на тема "Правната страна на бизнеса". Резюме и ...

23.06.2015
Промени в Закона за социалното подпомагане въвеждат индивидуален подход към потребителите на социални услуги Промени в Закона за социалното подпомагане въвеждат индивидуален подход към потребителите на социални услуги

На сайта на Министерството на труда и социалната политика е публикуван проектозакон за изменение и ...