Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
мар
26МС ще разгледа Концепцията за промени на законодателство, свързани с чл. 12 от Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания

Правна
Министерството на правосъдието качи на своя уебсайт новата Концепция за промени на националното законодателство, свързани с прилагането на чл. 12 от Конвенцията на ООН на хората с увреждания. Целта на концепцията е да представи новия подход при гарантиране на равноправното упражняване на основни човешки права от хора с увреждания, регламентиран от Конвенцията на ООН. Концепцията е изработена в изпълнение на чл. 12 от Конвенцията на ООН, съгласно който от държавите, страни по нея, се изисква да признаят и гарантират както равните възможности за лично участие на хората с увреждания във всички сфери на живота, така и осигуряването на необходимата им подкрепа. Тя инкорпорира и мерките, които България трябва да предприеме във връзка с осъдителното решение по делото „Станев срещу България" *  на Европейския съд по правата на човека. С концепцията се развива новата за българското законодателство идея за дееспособността на физическите лица – т. нар. "подкрепено вземане на решения". Засяга се правния статут на лицата с интелектуални увреждания и психосоциални проблеми, като се подчертава че всяко лице, независимо от вида увреждане, разполага с възможност да формира воля, да прави избор и да взема решения за извършването или въздържането от извършване на конкретни правни действия, с оглед упражняването на собствените му права и изпълнение на поетите задължения.

Българският център за нестопанско право (БЦНП) активно участва в работната група от юристи, ангажирани в изработване на концепцията, както и в публичното събитие по обсъждането й на 27 септември. Допълнително, с партньори организира и предварително обсъждане на концепцията с представители на БАЛИЗ, потребители на услуги за психично здраве, съдии и др. БЦНП е подкрепен в тази инициатива от Институт  "Отворено общество" - Ню Йорк.

Повече информация за концепцията може да получите на: http://www.justice.government.bg/new/Pages/Bills/Default.aspx.


*По жалба 36760/06, постановено на 17 януари 2012 г.

 

Публикувано от:

Български център за нестопанско право

Сходни публикации

26.06.2015
Какво знаем и не знаем за регистрацията на НПО в ДАНС Какво знаем и не знаем за регистрацията на НПО в ДАНС

В рамките на няколко въпроса и отговора ще припомним част от основните задължения на юридическите лица с ...

23.06.2015
Екипът на pravatami.bg представи ”Правната страна на бизнеса” Екипът на pravatami.bg представи "Правната страна на бизнеса"

На 18.06.2015 г. @ Бетахаус pravatami.bg представи доклад на тема "Правната страна на бизнеса". Резюме и ...

23.06.2015
Промени в Закона за социалното подпомагане въвеждат индивидуален подход към потребителите на социални услуги Промени в Закона за социалното подпомагане въвеждат индивидуален подход към потребителите на социални услуги

На сайта на Министерството на труда и социалната политика е публикуван проектозакон за изменение и ...