Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юли
14Обмислят уреждането на доброволчеството със закон

Правна

Народното събрание да приеме закон за доброволчеството предложи днес (24 октомври) правителството, съобщават от пресцентъра на Министерски съвет.

Целта на закона ще е да регулира правните отношения на доброволчеството като основа за насърчаването на активна гражданска позиция. Освен това ще помогне за развитието на гражданското общество и за засилването на солидарността.

Новият законопроект цели ясното определяне и стимулиране на доброволческата дейност и отчитане на значимостта му като израз на гражданско участие. То допринася за хармоничното развитие на обществото, както и за икономическото и социалното сближаване.

Ето защо проекът предвижда държавата да подпомага и насърчава доброволческите дейности чрез икономически, финансови и други облекчения или стимули.

Законопроектът е публикуван в уебсайта на Министерството на културата за обществено обсъждане.

Доброволческата дейност е дейност, която не влиза в трудовите и служебните правоотношения на доброволеца. Тя се извършва при условията на сключен договор за полагане на труд или предоставяне на услуги без получаване на възнаграждение.

Единственото, което се възстановява на доброволеца, са предварително уговорените разходи във връзка с дейността. Доброволците имат право на обучение или професионална квалификация, които да са свързани с тяхната доброволческа дейност. Освен това им се полага застраховка срещу злополука при или по повод извършването на доброволческа дейност. Тази застраховка остава за сметка на самите доброволчески организации.

Всички подобни формирования вече ще водят регистър на доброволците, които могат да са както български граждани, граждани на Европейския съюз или на трети страни.

Непълнолетните лица също могат да се включат в дейностите, стига да имат писменото съгласие на своя законен представител. Освен това те трябва да извършват доброволческите дейности под прякото ръководство на квалифициран пълнолетен ръководител.
Източник: АйНюз, 24.10.2012

 

 

Сходни публикации

26.06.2015
Какво знаем и не знаем за регистрацията на НПО в ДАНС Какво знаем и не знаем за регистрацията на НПО в ДАНС

В рамките на няколко въпроса и отговора ще припомним част от основните задължения на юридическите лица с ...

23.06.2015
Екипът на pravatami.bg представи ”Правната страна на бизнеса” Екипът на pravatami.bg представи "Правната страна на бизнеса"

На 18.06.2015 г. @ Бетахаус pravatami.bg представи доклад на тема "Правната страна на бизнеса". Резюме и ...

23.06.2015
Промени в Закона за социалното подпомагане въвеждат индивидуален подход към потребителите на социални услуги Промени в Закона за социалното подпомагане въвеждат индивидуален подход към потребителите на социални услуги

На сайта на Министерството на труда и социалната политика е публикуван проектозакон за изменение и ...