Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юли
10На 26-ти октомври в Народното събрание беше внесен проект на Закона за доброволчеството.

Правна
На 26-ти октомври в Народното събрание беше внесен проект на Закона за доброволчеството.

Идеята на законопроекта е да регулира правните отношения на доброволчеството като основа за насърчаване на активната гражданска позиция, както и засилване на солидарността.

Необходимостта от създаването на регулация на доброволчеството се обуславя от наличието на трайно установени обществени отношения, свързани с осъществяването на доброволчество във всички сфери на обществения живот.

Създават се правни предпоставки за определяне правния статус на доброволците.

Със законопроекта са регламентирани основните принципи на доброволческата дейност и е дадена  легална дефиниция на „доброволческа организация", „доброволческа дейност" и „доброволец". Въведени са съответните разпоредби, които предвиждат участието на доброволци – български граждани, доброволци – гражданин на държава - членка на Европейския съюз, и доброволци – граждани на трети страни.

Пълния текст на законопроекта можете да прочетете тук 

 

Публикувано от:

Български център за нестопанско право

 

Сходни публикации

26.06.2015
Какво знаем и не знаем за регистрацията на НПО в ДАНС Какво знаем и не знаем за регистрацията на НПО в ДАНС

В рамките на няколко въпроса и отговора ще припомним част от основните задължения на юридическите лица с ...

23.06.2015
Екипът на pravatami.bg представи ”Правната страна на бизнеса” Екипът на pravatami.bg представи "Правната страна на бизнеса"

На 18.06.2015 г. @ Бетахаус pravatami.bg представи доклад на тема "Правната страна на бизнеса". Резюме и ...

23.06.2015
Промени в Закона за социалното подпомагане въвеждат индивидуален подход към потребителите на социални услуги Промени в Закона за социалното подпомагане въвеждат индивидуален подход към потребителите на социални услуги

На сайта на Министерството на труда и социалната политика е публикуван проектозакон за изменение и ...