Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юли
14Предстои да бъде гласуван окончателният текст на Закона за предучилищното и училищното образование

Правна
В Народното събрание на Република България предстои да бъде гласуван окончателният текст на Закона за предучилищното и училищното образование.

 

В първоначалния законопроект по инициатива на БЦНП бяха направени предложения за регламентиране на възможност за прехвърляне на някои от дейностите на центровете за личностно развитие на юридически лица с нестопанска цел. Предвижда се центровете да бъдат структури, чрез които се организират дейности, подкрепящи приобщаването, обучението и възпитанието на децата и учениците. В този смисъл, центърът не е учебно заведение, а има характер на комплексна и интегрирана услуга, която подкрепя децата да бъдат пълноценно включени в образователния процес. С предлаганите дейности за подкрепа на личностното развитие за първи път в българската правна рамка се създават реални условия за прилагане на интегриран подход, който поставя в центъра на всички интервенции детето и неговите потребности. 

 

В тази връзка в законопроекта се предвижда правната възможност част от дейностите на центровете за подкрепа на личностно развитие да се възлагат на частни доставчици, получили лиценз за социални услуги за деца. Това от една страна ще даде възможност за ефективното и в голяма степен и по-ефикасно предоставяне на услугата, тъй като ще позволи на кмета да интегрира наличните услуги в общността, насочени към работа с деца в риск.


 

Регионалните управления на образованието ще могат да дават методическа подкрепа на центровете за личностно развитие, независимо дали дейността се упражнява пряко от общината или е договорена с външен доставчик по реда на ЗСП, както и да осъществяват контрол. Кметовете ще упражняват пряк контрол върху центровете за личностно развитие, независимо дали ги управляват пряко или са възложени по реда на ЗСП. Ако дейностите са възложени на външен доставчик, то той ще подлежи на проверка и от Държавната агенция за закрила на детето и  Агенция за социално подпомагане, което със сигурност ще гарантира мотивацията за по-добро качество, по-добра отчетност на ползваните публични средства и ще подкрепи децентрализацията на публични услуги.

 

Публикувано от:

Български център за нестопанско право

 

Сходни публикации

26.06.2015
Какво знаем и не знаем за регистрацията на НПО в ДАНС Какво знаем и не знаем за регистрацията на НПО в ДАНС

В рамките на няколко въпроса и отговора ще припомним част от основните задължения на юридическите лица с ...

23.06.2015
Екипът на pravatami.bg представи ”Правната страна на бизнеса” Екипът на pravatami.bg представи "Правната страна на бизнеса"

На 18.06.2015 г. @ Бетахаус pravatami.bg представи доклад на тема "Правната страна на бизнеса". Резюме и ...

23.06.2015
Промени в Закона за социалното подпомагане въвеждат индивидуален подход към потребителите на социални услуги Промени в Закона за социалното подпомагане въвеждат индивидуален подход към потребителите на социални услуги

На сайта на Министерството на труда и социалната политика е публикуван проектозакон за изменение и ...