Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юли
14Супердирекция в Министерството на правосъдието ще подпомага съдебната реформа

Правна

Супердирекция се създава в Министерството на правосъдието (МП), която да подпомага министъра при модернизирането на третата власт. Дирекцията ще разработва стратегии, програми и нормативни актове за развитие на правосъдието, изготвя становища по законопроекти и конституционни дела, проучва резултатите от прилагането на законите и изготвя предложения за изменение и систематизиране на законодателството и ще координира проектите, финансирани от международни донори, включително и със средства от ЕС, свързани с развитието в областта на правосъдието. Това става ясно от проекта за нов Устройствен правилник на ведомството, публикуван на сайта на МП.

Новата дирекция се създава чрез обединяване на две от съществуващите досега - дирекциите "Механизъм за сътрудничество и оценка и международни програми" и  "Съвет по законодателство", като към тях се прибавят и дейностите по държавния печат и защитата по съдебни дела пред българските съдилища във връзка с дейността на специализираната администрация. Така от една страна се намалява броят на специализираните дирекции в министерството от 8 на 7, а от друга страна се създава една нова голяма дирекция "Правосъдие, нормотворчество и проекти" с 37 щатни бройки.

"Предвиждам това да бъде една силна дирекция, подкрепена с адекватен административен капацитет, която да подпомага министъра при модернизирането в областта на правосъдието. Дирекцията ще разработва стратегии, ще координира проекти, финансирани от средства на ЕС и от други донори, подпомагащи развитието в областта на правосъдието, както и ще разработва  нормативни актове. По този начин ще се осигури кохерентност между определянето на мерките за стратегическо развитие в правосъдието, тяхното финансово осигуряване и практическа реализация.

Концентрирането на тези дейности в едно звено позволява по-ефективно използване на административния капацитет в министерството за постигане на приоритетните задачи в областта на взаимодействие със съдебната власт и усвояването на средствата по програми и проекти", пише в мотивите на министърката.

Много по-значително се редуцира броят на дирекциите в общата администрация, където съществуващите досега 7 дирекции се трансформират в 4 - "Административно-правно обслужване и канцелария", "Финанси и бюджет", "Инвестиции, управление на собствеността и стопанските дейности", "Връзки с обществеността и протокол".

Щатът на ведомството обаче остава практически същият, включително и на отделните видове администрация, промените са само в реорганизация на съществуващата структура. Общият щат на министерството се увеличава с две щатни бройки – от 262 на 264 души. Увеличението е за сметка на политическия кабинет (1 бройка отгоре) и на специализираната администрация, чийто щат от 156 става на 157 души. Общата администрация остава със същия щат от 75 души.

Източник: Правен свят, 27.08.2013

 

 

Сходни публикации

26.06.2015
Какво знаем и не знаем за регистрацията на НПО в ДАНС Какво знаем и не знаем за регистрацията на НПО в ДАНС

В рамките на няколко въпроса и отговора ще припомним част от основните задължения на юридическите лица с ...

23.06.2015
Екипът на pravatami.bg представи ”Правната страна на бизнеса” Екипът на pravatami.bg представи "Правната страна на бизнеса"

На 18.06.2015 г. @ Бетахаус pravatami.bg представи доклад на тема "Правната страна на бизнеса". Резюме и ...

23.06.2015
Промени в Закона за социалното подпомагане въвеждат индивидуален подход към потребителите на социални услуги Промени в Закона за социалното подпомагане въвеждат индивидуален подход към потребителите на социални услуги

На сайта на Министерството на труда и социалната политика е публикуван проектозакон за изменение и ...