Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юли
14Въвежда се оценка на въздействие на кодексите и законите на МС

Правна

Всеки закон и кодекс, който е включен в законодателната програма на Министерския съвет, ще бъде съпътстван от задължителна "оценка на въздействието". Това предвиждат промени в Закона за нормативните актове, изготвени от Министерството на правосъдието.

Оценката за въздействието представлява "систематичен анализ на възможните икономически, финансови, социални, екологични и други последствия от предлаган проект на закон за гарантиране на обоснованост на предлаганите варианти и постигане на устойчивост на урежданите обществени отношения", е написано в проекта за промени на ЗНА.

В мотивите към проекта се казва, че тъй като този правен механизъм е нов, затова трябва да се прилага върху по-малък обем нормативниактове – кодекси и закони, които регулират трайни обществени отношения и планирани от правителството. Така щяло да се избегне блокирането на дейността на администрацията.

Ще има два вида оценки на въздействие – стандартна и пълна. Какво точно ще представлява стандартната оценка, ще бъде разписано в специална наредба, която ще изготви Министерският съвет.

Що се отнася до пълната оценка на въздействие, то тя ще се изготвя само, ако стандартната установи някое от следните обстоятелства: съществени негативни въздействия върху конкурентоспособността на националната икономика; съществени екологични щети; съществени негативни въздействия върху социално слабите; съществена промяна на икономическия пазар или съществено въздействие върху конкуренцията или потребителите; съществени или несъразмерни разходи за администрацията или за бизнеса; наличие на значителен обществен интерес.

Изводите от оценката ще бъдат включвани в мотивите към проекта. Оценката на въздействието ще се прави от органа, който отговаря за изготвянето на проекта за промени на кодекс и закон.

Контролът  за съответствието на оценката на въздействието с изискванията на ЗНА на проекти на кодекси или закони на изпълнителната власт се извършва от звено от администрацията на Министерския съвет, определено в устройствения му правилник, гласят още промените.

А Министерският съвет пък е този, който трябва да определи методология за извършването на стандартна и пълна оценка на въздействие.

Такава оценка на въздействие няма да се прави на закони, приемани от Народното събрание или от Велико Народно събрание за промяна на Конституцията, на закони, приемани от НС за ратифициране и денонсиране на международни договори и за отменителните закони, приемани от парламента.

"Изключение е предвидено и в случаите, когато в проекти на актове, с които се приемат мерки на национално ниво, необходими за приемане и прилагане на актове на Европейския съюз, за които е извършена оценка на въздействието от Европейската комисия. В тези случаи нова оценка на въздействие на нормативния акт не се изготвя", пише в мотивите към проекта.

Предвидено е законът да влезе в сила от 1 януари 2015 година. След неговото обнародване Министерският съвет в срок от три месеца трябва да приеме програма с мерки за прилагането на оценката на въздействие. А самата наредба трябва да бъде готова до шест месеца от обнародването на промените в ЗНА.
Източник: Правен свят, 27.08.2013


 

 

Сходни публикации

26.06.2015
Какво знаем и не знаем за регистрацията на НПО в ДАНС Какво знаем и не знаем за регистрацията на НПО в ДАНС

В рамките на няколко въпроса и отговора ще припомним част от основните задължения на юридическите лица с ...

23.06.2015
Екипът на pravatami.bg представи ”Правната страна на бизнеса” Екипът на pravatami.bg представи "Правната страна на бизнеса"

На 18.06.2015 г. @ Бетахаус pravatami.bg представи доклад на тема "Правната страна на бизнеса". Резюме и ...

23.06.2015
Промени в Закона за социалното подпомагане въвеждат индивидуален подход към потребителите на социални услуги Промени в Закона за социалното подпомагане въвеждат индивидуален подход към потребителите на социални услуги

На сайта на Министерството на труда и социалната политика е публикуван проектозакон за изменение и ...