Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юли
12Обсъждат се промени в ЗАНН

Правна
На страницата на Народното събрание в раздел „Законодателство" е публикуван текст на Закон за изменение и допълнение на Закона за административните нарушения и наказания. Новопредлаганите разпоредби се целят усъвършенстване режима, уреден в глава четвърта, чл. 83а и следващите от ЗАНН за реализация на отговорността на юридическите лица, в случай че са се обогатили или биха се обогатили в резултат на извършено престъпление.  Идеята е да се отговори на отправените препоръки към Република България с доклада по фаза 3 на Работната група за борба с подкупването на чужди длъжностни лица към Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР), както и на препоръките, отправени към страната ни в резултат на прегледа за съответствие на българското законодателство с разпоредбите на Конвенцията на ООН срещу корупцията (КООНК).

Цялостна информация можете да намерите на: http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/14639/

 

Публикувано от:

Български център за нестопанско право

 

Сходни публикации

26.06.2015
Какво знаем и не знаем за регистрацията на НПО в ДАНС Какво знаем и не знаем за регистрацията на НПО в ДАНС

В рамките на няколко въпроса и отговора ще припомним част от основните задължения на юридическите лица с ...

23.06.2015
Екипът на pravatami.bg представи ”Правната страна на бизнеса” Екипът на pravatami.bg представи "Правната страна на бизнеса"

На 18.06.2015 г. @ Бетахаус pravatami.bg представи доклад на тема "Правната страна на бизнеса". Резюме и ...

23.06.2015
Промени в Закона за социалното подпомагане въвеждат индивидуален подход към потребителите на социални услуги Промени в Закона за социалното подпомагане въвеждат индивидуален подход към потребителите на социални услуги

На сайта на Министерството на труда и социалната политика е публикуван проектозакон за изменение и ...