Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юли
10Поредна инициатива за промени в Административнопроцесуалния кодекс/АПК/

Правна
След последните изменени разпоредби на АПК, които анонсирахме пред Вас преди около месец, в Народното събрание е представено ново предложение за промени. Както знаем все още нито една услуга за централните администрации не може да бъде заявявана чрез общинската администрация. Интегрирани услуги, предоставяни съвместно от няколко администрации, не се реализират, малък остава и делът на електронните услуги. Масово се изисква от потребителите да предоставят документи, издадени от други администрации. Отделните институции нямат достъп до наличните информационни масиви на други администрации, а служебният обмен на информация е на незадоволително равнище.

С цел налагане на единно разбиране относно комплексното административно обслужване е създадена легална дефиниция на понятието – комплексно е административното обслужване, при което административната услуга се предоставя от компетентните административни органи, без да е необходимо заявителят да предоставя информация или доказателствени средства, за които са налице данни, събирани или създавани от административни органи - първични администратори на данни, независимо дали тази данни се поддържат в електронна форма или на хартиен носител.

С цел уреждане на комплексното административно обслужване в предмета на АПК е създадена разпоредбата на чл. 1, т. 7. С разпоредбата на чл. 13а е въведен принципът на комплексност на административното обслужване. Чрез тези нормативни промени се ангажира задължителното поведение на компетентните административни органи, лицата, осъществяващи публични функции, и организациите, предоставящи обществени услуги, по предоставянето на комплексно административно обслужване. Чрез този законодателен подход се дава ясен приоритет на динамиката на комплексното административно обслужване като неизменна част от модерния административен процес.

Повече информация на: http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/14692/

 

Публикувано от:

Български център за нестопанско право

 

Сходни публикации

26.06.2015
Какво знаем и не знаем за регистрацията на НПО в ДАНС Какво знаем и не знаем за регистрацията на НПО в ДАНС

В рамките на няколко въпроса и отговора ще припомним част от основните задължения на юридическите лица с ...

23.06.2015
Екипът на pravatami.bg представи ”Правната страна на бизнеса” Екипът на pravatami.bg представи "Правната страна на бизнеса"

На 18.06.2015 г. @ Бетахаус pravatami.bg представи доклад на тема "Правната страна на бизнеса". Резюме и ...

23.06.2015
Промени в Закона за социалното подпомагане въвеждат индивидуален подход към потребителите на социални услуги Промени в Закона за социалното подпомагане въвеждат индивидуален подход към потребителите на социални услуги

На сайта на Министерството на труда и социалната политика е публикуван проектозакон за изменение и ...