Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юли
14Министерски съвет е представил пред Народното събрание Законопроект за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс/НПК/

Правна
Предложението има за цел транспониране на Директива 2010/64/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 20 октомври 2010 г. С оглед пълното съответствие на националното законодателство с изискванията на директивата в законопроекта се предлага допълнение на действащите разпоредби, като се предвижда, че обвиняем, който не владее български език, има право на устен превод в наказателното производство до неговото приключване. Съгласно действащата правна уредба (чл. 55, ал. 3 от НПК) в случаите, когато обвиняемият не владее български език, му се предоставя писмен превод на постановлението за привличане на обвиняем, на определенията на съда за налагане на мярка за неотклонение, на обвинителния акт, на постановената присъда и на решението на въззивната инстанция на разбираем за него език, като тази разпоредба влезе в сила от 2011 г. С оглед пълното  въвеждане на директивата в законопроекта се предлага освен писмен превод на решението на въззивната инстанция на обвиняемия да се предоставя и писмен превод на решението на касационната инстанция.

 

Публикувано от:

Български център за нестопанско право

 

Сходни публикации

26.06.2015
Какво знаем и не знаем за регистрацията на НПО в ДАНС Какво знаем и не знаем за регистрацията на НПО в ДАНС

В рамките на няколко въпроса и отговора ще припомним част от основните задължения на юридическите лица с ...

23.06.2015
Екипът на pravatami.bg представи ”Правната страна на бизнеса” Екипът на pravatami.bg представи "Правната страна на бизнеса"

На 18.06.2015 г. @ Бетахаус pravatami.bg представи доклад на тема "Правната страна на бизнеса". Резюме и ...

23.06.2015
Промени в Закона за социалното подпомагане въвеждат индивидуален подход към потребителите на социални услуги Промени в Закона за социалното подпомагане въвеждат индивидуален подход към потребителите на социални услуги

На сайта на Министерството на труда и социалната политика е публикуван проектозакон за изменение и ...