Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
авг
18

Архив

05 август 2019
Правни
Из българското законодателство през изминалата седмица (29 юли - 2 август 2019 г.) Из българското законодателство през изминалата седмица (29 юли - 2 август 2019 г.)

Настоящият мониторинг е резултат от обзорен преглед върху ключовите законодателни промени, предложени и случили ...

30 юли 2019
Правни
Законопроект за изменение на Закона за народните читалища Законопроект за изменение на Закона за народните читалища

На 25.07.2019 г. в Народно събрание постъпи Законопроект за изменение и допълнение на Закона за народните ...

26 юли 2019
Правни
Из българското законодателство през изминалата седмица (22 - 26 юли 2019 г.) Из българското законодателство през изминалата седмица (22 - 26 юли 2019 г.)

Настоящият мониторинг е резултат от обзорен преглед върху ключовите законодателни промени, предложени и случили ...

22 юли 2019
Правни
Из българското законодателство през изминалата седмица (15-19 юли 2019 г.) Из българското законодателство през изминалата седмица (15-19 юли 2019 г.)

Настоящият мониторинг е резултат от обзорен преглед върху ключовите законодателни промени, предложени ...

22 юли 2019
Правни
Обществено обсъждане: Проект на Правилник за организацията и дейността на Съвет за развитие на гражданското общество Обществено обсъждане: Проект на Правилник за организацията и дейността на Съвет за развитие на гражданското общество

Приемането на правилника от Министерския съвет е предвидено в чл. 4, ал. 7 от Закона за юридическите лица с несто ...

24 юни 2019
Правни
Из българското законодателство през изминалите седмици (10 – 21 юни 2019 г.)

Настоящият мониторинг е резултат от обзорен преглед върху ключовите законодателни промени, предложени и ...

20 юни 2019
Правни
Борбата с прането на пари - 100 души обработват отчети 10 години Борбата с прането на пари - 100 души обработват отчети 10 години

Параграф 2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари предизвиква доста неясноти и паника сред ...

17 юни 2019
Правни
Краен срок за годишно отчитане в Агенция по вписванията Краен срок за годишно отчитане в Агенция по вписванията

В срок до 1 юли 2019 г. всяко юридическо лице с нестопанска цел (сдружение, фондация, читалище), което се е ...

10 юни 2019
Правни
Из българското законодателство през изминалите седмици (29 май – 7 юни 2019 г.) Из българското законодателство през изминалите седмици (29 май – 7 юни 2019 г.)

Настоящият мониторинг е резултат от обзорен преглед върху ключовите законодателни промени, предложени ...

28 май 2019
Правни
Из българското законодателство през изминалите седмици (13 – 28 май 2019 г.) Из българското законодателство през изминалите седмици (13 – 28 май 2019 г.)

Настоящият мониторинг е резултат от обзорен преглед върху ключовите законодателни промени, предложени ...

14 май 2019
Правни
Из българското законодателство през изминалите седмици (22 април – 10 май 2019 г.) Из българското законодателство през изминалите седмици (22 април – 10 май 2019 г.)

Настоящият мониторинг е резултат от обзорен преглед върху ключовите законодателни промени, предложени ...

23 април 2019
Правни
Из българското законодателство през изминалите седмици (8 - 19 април 2019 г.) Из българското законодателство през изминалите седмици (8 - 19 април 2019 г.)

Настоящият мониторинг е резултат от обзорен преглед върху ключовите законодателни промени, предложени ...

09 април 2019
Правни
Из българското законодателство през изминалите седмици (25 март - 5 април 2019 г.) Из българското законодателство през изминалите седмици (25 март - 5 април 2019 г.)

Настоящият мониторинг е резултат от обзорен преглед върху ключовите законодателни промени, предложени ...

25 март 2019
Правни
Из българското законодателство през изминалите седмици (11 март - 22 март 2019 г.) Из българското законодателство през изминалите седмици (11 март - 22 март 2019 г.)

Настоящият мониторинг е резултат от обзорен преглед върху ключовите законодателни промени, предложени ...

21 март 2019
Правни
Планът за изпълнение на Националната програма за превенция на насилието и злоупотребата с деца е публикуван за обществено обсъждане Планът за изпълнение на Националната програма за превенция на насилието и злоупотребата с деца е публикуван за обществено обсъждане

Националната програма за превенция на насилието и злоупотребата с деца (2017-2020) е приета с Решение № 115 от ...

11 март 2019
Правни
Из българското законодателство през изминалите седмици (25 февруари -  8 март 2019 г.) Из българското законодателство през изминалите седмици (25 февруари - 8 март 2019 г.)

Настоящият мониторинг е резултат от обзорен преглед върху ключовите законодателни промени, предложени ...

27 февруари 2019
Правни
Из българското законодателство през изминалите седмици (11 - 22 февруари 2019 г.) Из българското законодателство през изминалите седмици (11 - 22 февруари 2019 г.)

Настоящият мониторинг е резултат от обзорен преглед върху ключовите законодателни промени, предложени ...

12 февруари 2019
Правни
Важно за всички ЮЛНЦ Важно за всички ЮЛНЦ

До 15 февруари 2019 г. ЮЛНЦ трябва да изпратят до ДАНС план за обучения на служителите си в изпълнение на ...

11 февруари 2019
Правни
Из българското законодателство през изминалите седмици (28 януари -  8 февруари 2019 г.) Из българското законодателство през изминалите седмици (28 януари - 8 февруари 2019 г.)

Настоящият мониторинг е резултат от обзорен преглед върху ключовите законодателни промени, предложени ...

24 януари 2019
Правни
Парламентът прие промените в Закона за личните данни, АЕЖ призова президента да им наложи вето Парламентът прие промените в Закона за личните данни, АЕЖ призова президента да им наложи вето

Народното събрание окончателно прие измененията в Закона за личните данни, с които се дава и възможност на ...

   1  2  3  4  ... 11   »