Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
ное
12Трябва ли ЮЛНЦ да плаща осигуровки ако няма наети служители или не заплаща на членовете на органи за работата им?

Осигуровки се дължат, ако има правно основание за начисляване на възнаграждение за положения труд, дори и възнаграждението да не е начислено. Това означава, че следва да се докаже наличието на правоотношение между лицето и ЮЛНЦ, по силата, на което лицето дължи престирането на своя труд, дори и да няма нарочен договор. На практика обаче, в случаите на ЮЛНЦ по принцип не се цели постигането на икономическа изгода от извършваната дейност, а членовете работят за постигането на т.нар. идеални цели. Ето защо, като се имат предвид указанията на НАП в тази насока (Указание на НАП с изх. № 24-00-7/25.02.2010 г., допълнено с Указание изх. № 24-00-10/10.03.2010 г.) на органите по приходите ще им бъде трудно да докажат, че членовете на органи, макар и да не са платени за своята дейност, полагат труд, който следва да бъде възмезден.