Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
ное
22Ако ЮЛНЦ има собствено търговско дружество, в което управител е служител на ЮЛНЦ, но той не получава възнаграждение от там – трябва ли да се плащат осигуровки за този човек?

Отново, ако възнаграждение не е дължимо на основание трудов договор, договор за управление, Устава / Учредителния акт на ЮЛНЦ или на някакво друго основание за полаган труд, не би било налице основание за дължимост на осигуровки. Служител на ЮЛНЦ следва да се осигурява на база възнаграждението по трудовото правоотношение с ЮЛНЦ, а за функцията му като управител на търговското дружество не би следвало да се осигурява, ако няма отделно уговорено възнаграждение. Ако обаче лицето получава доходи от дейности на различни основания /в случая изборна длъжност и трудов договор/ осигурителните вноски за тях се внасят върху сбора от осигурителните доходи, но върху не повече от максималния месечен размер на осигурителния доход.