Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юни
232.02. Как можем да различим дали една дейност е стопанска или нестопанска?

Много често в практиката се поставя въпросът към кой от двата вида дейност на ЮЛНЦ спада определена сделка: нестопанската или стопанската. Отговорът има пряко отношение при счетоводното отчитане на приходите от конкретната сделка, както и при определяне на реда за данъчното им облагане.

 

В законодателството няма легално определение за стопанска и нестопанска сделка. В практиката си данъчните органи са извели критерии, с които определят дадена дейност като стопанска:

 

„1. Дейността да се извършва по занятие, да е източник на постоянен, регулярен доход и дейността да се осъществява с цел печалба (не е необходимо печалбата фактически да е реализирана) или дейността да се осъществява в частен интерес на юридическото лице;

 

2. Цените на предоставените услуги или стоки да се формират на пазарен принцип."

 

Ако конкретната сделка не отговаря на някой от тези критерии, то постъпленията от нея следва да се третират като приходи от нестопанска дейност на ЮЛНЦ. Следвайки именно тези критерии, данъчните органи в редица свои разяснения приемат като приходи от нестопанска дейност на ЮЛНЦ примерно приходите от членски внос, от дарения, безвъзмездно (грантово) финансиране и други.


Виж още:

2.01. Какъв вид дейност извършват ЮЛНЦ?;

2.04. Какво представлява стопанската дейност на НПО и каква е ползата от нея?;

1.34. Може ли ЮЛНЦ да учредява или участва в търговско дружество?