Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
сеп
183.06. Как се облагат приходите от авторски права и от преотстъпени права за разпространение на книги и филми?

Сделките с интелектуална собственост са изброени в чл. 1 от ТЗ. Приходите от такива сделки участват във формирането на облагаемата основа на корпоративния данък и следователно се облагат с данък в размер 10 на сто. Ако например НПО написва книга, върху която то притежава авторските права, след което с договор предоставя правото за преиздаване и разпространение на тази книга на фирма, за което фирмата се задължава да плаща на НПО процент от реализираните печалби от продажбата на книгата, реализираният приход ще се обложи с 10 % корпоративен данък.


Виж още:

3.03. Кога ЮЛНЦ подлежат на облагане с корпоративен данък?

3.04. Облагат ли се с корпоративен данък приходи от проектно финансиране, дарения, спонсорство и реклама?