Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
сеп
233.23. Ако фирма, регистрирана по ЗДДС, дари вещи на ЮЛНЦ, какво би било третирането по ДДС на двете лица?

Ако фирмата, която дарява вещите, напр. компютри, е ползвала данъчен кредит при закупуването им, то при извършването на дарение следва да начисли ДДС в размер на ползвания данъчен кредит. В този случай ДДС се начислява от доставчика с издаване на протокол, който се включва в дневника за продажбите и справка-декларацията по ЗДДС през периода, през който е издаден протокола. В случай че фирмата, която дарява вещите, не е ползвала данъчен кредит при закупуването им, то дарението няма да бъде приравнено на възмездна доставка и ДДС не следва да се начислява.

 

Изключение е предвидено за безвъзмездно дарение на хранителни стоки към оператор на хранителна банка.


Виж още:

3.18. Има ли предвидени облекчения за дарения на ЮЛНЦ, кой може да ги ползва и как?

3.19. При какви условия ЮЛНЦ са длъжни да се регистрират по ДДС и кога е подходяща регистрация преди настъпване на задължаващите условия? 

3.20. Ако ЮЛНЦ получава само грантове или дарения и членски внос, подлежи ли на регистрация по ДДС?