Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
окт
21Проект на Правилник за устройството, дейността и вътрешния ред на центровете за комплексно обслужване на деца с увреждания и хронични заболявания

Целта на предложения проект на Правилник за устройството, дейността и вътрешния ред на Центровете за комплексно обслужване на деца с увреждания и хронични заболявания е създаването на ясен регламент за структурата, основните дейности и услуги, които ще предлага този вид лечебно заведение, неговия вътрешен ред, управление и финансиране като юридическо лице на бюджетна издръжка, което се създава от държавата.


Повече подробности, както и възможност за даване на мнения и становища по предложения проект до 31.10.2016.  г.