Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
окт
22Проект на Закон за изменение и допълнение на Кодекса на труда

МТСП публикува на сайта си предложения за промени в Кодекса на труда за почивните дни около официални празници. Според предложенията, когато официалните празници, с изключение на Великденските, съвпадат със събота и неделя, почивен ден ще е и понеделникът след тях.

Мотивите за промените можете да видите на страницата на МТСП тук.


Лице за контакт:

Лариса Тодорова, държавен експерт в отдел "Трудово право и условия на труд", дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"

e-mail: ltodorova@mlsp.government.bg

тел. 02/8119 540

 

Дата на публикуване: 17.11.2016 г.

За предложения и становища до 30.11.2016 г. включително.