Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юни
23Обществено обсъждане на проект за бюджет на Столична община за 2017 г.

Обществено обсъждане на проект за бюджет на Столична община за 2017 г.
Краен срок за изпращане на становища, предложения и коментари: 03.01.2017 г., вкл.
Дата за провеждане на среща за общественото обсъждане: 04.01.2017 г., 14.00 ч.

Към обявата се приложени таблици за планираните приходи и разходи на бюджета, и списък на обектите планирани за изграждане и ремонт.

Към обявата.