Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
яну
18Проект на Наредба за допълнение на Наредба № 10 от 2015 г. за условията за регистрация и реда за идентификация на пчелните семейства

На основание чл. 51, ал. 9 от Закона за ветеринарномедицинската дейност (ЗВД) и  Правилата за изготвяне и съгласуване на проекти на актове в системата на Министерството на земеделието и храните внасям за одобряване проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 10 от 2015 г. за условията за регистрация и реда за идентификация на пчелните семейства (Наредба № 10 от 2015 г.).


Изменението на Наредба № 10 от 2015 г. се налага във връзка с необходимостта от въвеждане на изискванията на чл. 51, ал. 1, 3 и 9 от ЗВД, както и изпълнението на Приложение № 22 към Програма за надзор и контрол на болестите по пчелите в България от Националната програма за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болестите по животните и зоонозите в България  2016 – 2018 г. Целеви животни и популации в Програма за надзор и контрол на болестите по пчелите в България са: пчелни семейства, пчели майки, пило. Програмата включва заболяванията: акароза, американски гнилец, малък кошерен бръмбар и нозематоза по пчелите. За целите на програмата се извършват клинични прегледи на пчелните семейства; лабораторно изследване на проби от пчели и пчелно пило; убиване и обезвреждане на заразените с американски гнилец или малък кошерен бръмбар пчелни семейства; обезщетяване на собствениците за унищожените пчелни семейства, продукти и инвентар.


С представените промени ще се извърши отразяването на пчелните семейства в Интегрирана информационна система на БАБХ- ВетИС. Чрез идентификацията на пчелното семейство ще се получи достоверна информация по отношение на смъртността по пчелните семейства и нейните причини.


С идентификацията на пчелното семейство ще се постигне гарантиране на благополучен здравен статус на отглежданите на територията на страната пчели и добив на качествена продукция от тях.


Към Портала за обществени консултации.