Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
яну
18Обществено обсъждане на промени в Заповед № РД 09-98/26.02.2016 г. за въвеждане на забрана за извършване на риболов в рибностопанските обекти по чл. 3, ал. 1, т. 1 и т. 2 от Закона за рибарството и аквакултурите

Обществено обсъждане на промени в Заповед № РД 09-98/26.02.2016 г. за въвеждане на забрана за извършване на риболов в рибностопанските обекти по чл. 3, ал. 1, т. 1 и т. 2 от Закона за рибарството и аквакултурите.

Краен срок за изпращане на становища, предложения и коментари: 10.02.2017 г. на  гр. София 1040, бул. „Христо Ботев" № 55 и на следните електронни адреси: ISimeonov@mzh.government.bg и LRashkova@mzh.government.bg

Към документа.