Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
яну
18Обществено обсъждане на документацията за кандидатстване по Третата покана за набиране на проектни предложения по Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A "Румъния - България" 2014 - 2020 г.

Програмата Interreg V-A Румъния – България лансира за публична консултация Пакета с документи на кандидата за третата покана за набиране на проектни предложения.

Можете да изпращате Вашите коментари/предложения до 12-и февруари 2017 по електронна поща на адреси robg@mdrap.ro, js@calarasicbc.ro, na-ro-bg@mrrb.government.bg. Финалната версия може да е различна от настоящата, тъй като е обект на решение на Управляващите структури на Програмата.

Не пропускайте този шанс, това е Вашата възможност да ни помогнете да създадем по – опростен, по – гъвкав документ, който може да отговори по-добре на нуждите на граничната зона!

Източник: http://www.interregrobg.eu