Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
яну
18Обществено обсъждане на промени в Наредба № І - 51 за условията и реда за предоставяне на полицейска закрила на детето

Основна цел на предлаганите изменения и допълнения в Наредбата е да се създадат по-ефективни механизми за прилагане на нейните разпоредби в променените обществени отношения във връзка с полицейската закрила на децата. Предлага се в Наредбата да бъдат направени изменения и допълнения, предложени от експерти от МВР, Държавната агенция за закрила на детето и Агенцията за социално подпомагане, с които ще се синхронизира действащата нормативна уредба и които ще отговорят на настоящата действителност и увеличения миграционен натиск, в т. ч. на деца - чужденци, търсещи закрила на територията на страната ни.

Към Портала за обществени консултации.