Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
яну
18Обществено обсъждане на проект на Наредба за реда за употреба на физическа сила и помощни средства от служителите на Министерството на вътрешните работи

С новата наредба се цели да бъде дадена цялостна уредба на реда за употреба на физическа сила и помощни средства от посочените в наредбата служители на Министерството на вътрешните работи. Наредбата регламентира общите положения при използването на физическа сила и помощни средства, в какви случаи и при какви обстоятелства могат да се употребяват, само ако това е абсолютно необходимо и при какви е забранена тяхната употреба. Предвижда се служителите, които имат право да използват физическа сила и помощни средства, да преминават обучение за това.


Към Портала за обществени консултации.