Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
яну
18Проект на Наредба за стандартите за ранно детско развитие

Периодът на ранното детство (1-3 години) е период на интензин.вно физическо и нервно-психично развитие на детския организъм. Именно в тази възраст се утвърждават две основни прояви-придвижването и изправеното положение и говорът. Този период се характеризира с интензивно развитие на емоциите и свързването с околната среда. Нервно-психичното развитие е сложен и продължителен процес, започващ още от първите дни след раждането и продължаващ през цялото детство. Този период е най-интензивен през първите три години от живота на детето, които са решаващи за развититето на неговата психика, за формирането на неговата индивидуалност. Едни от предпоставките за благоприятното развитие на нервно-психичното развиттие са стимулиращото въздействие на околната среда (предметна и социална)  и високото качество на възпитателното въздействие.


Един от приоритетите на правителството на България са инвестициите в областта на детското здраве и образованието и то още от най-ранна възраст с ясното съзнание и убеденост, че ранното детско развитие е инвестиция в икономиката и благосъстоянието на нацията и е свързано с принципите за устойчиво развитие.


За мнения и становища - Портала за обществени консултации.