Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
яну
18Обществено обсъждане на промени в Наредба № 15 за имунизациите в Република България

Предложената промяна на Наредба № 15 за имунизациите в Република България ще даде възможност на Министерство на здравеопазването, като институция отговорна за опазване на общественото здраве, да предприе адекватни мерки за осигуряване на ваксини за задължителни имунизации и реимунизации и преодоляване на констатираните през предходните години затруднения в навременното им доставяне, като се въвежда възможност за сключване на договори за доставка на биопродукти за срок до 3 години, с което да се гарантира стабилност в изпълнението на националния имунизационен календар.

Мнения и становища можете да изпращате чрез Портала за обществени консултации.