Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
яну
18Обществено обсъждане на промени в Портала за обществени консултации

Тази обществена консултация има за цел от една страна да информира потребителите на Портала за обществени консултации (портала), че предстои неговата актуализация и от друга - да ги прикани към представяне на обратна по съществуващата платформа.

Порталът за обществени консултации стартира през месец март 2008 г. и действа вече 9 години. След нормативното му регламентиране в Закона за нормативните актове (през месец май 2016 г.) беше взето решение да се пристъпи към неговата актуализация. По тази причина администрацията на Министерския съвет ще изпълни проект по Оперативна програма "Добро управление" за неговото обновяване.

Екипът, който администрира портала счита, че най-безценна е обратната връзка от самите потребители на портала и поради тази причина се организира тази консултация.

Някои от несъвършенствата на съществуващия портал са ни известни, но вероятно има много случаи, в които потребителите не са информирали администраторите за неудобствата, които са изпитали при използването му.

 

За екипа на портала би била изключително ценна информация относно:

1. конкретни проблеми при използването на портала;

2. предложения за неговото развитие;

3, оценка за нивото на потребителска интуитивност;

4. какво липсва на портала в контекста на обществените консултации.

 

Предложенията може да бъдат изпращани на ел. поща strategy@government.bg или във формата за коментари.


Към Портала за обществени консултации.