Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
ное
24Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Устройствен правилник на Министерството за българското председателство на Съвета на Европейския съюз 2018 г.

Предложеният проект на устройствен правилник на Министерството забългарското председателство на Съвета на Европейския съюз 2018 г. (МБПСЕС 2018 г.) урежда организацията, реда на дейност, функциите и числеността на персонала на министерството, правомощията на министъра като национален координатор за подготовката и провеждането на Председателството. Основната дейност по подготовката и провеждането на българското председателство се осъществява от двете специализирани дирекции - „Подготовка и провеждане на Председателството"и „Комуникация, пресцентър и културна програма на Председателството".

В постановлението изрично е посочено, че министърът си сътрудничи с неправителствените организации при осъществяване на правомощията си.

Подробно можете да се запознаете с проекта на Устройствен правилник Портала за обществени консултации. До 25 май можете да изпращате своите коментари и становища по предложения проект.