Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юни
16Обществено обсъждане на проект на Закон за собствеността, поземлените отношения и опазването на земеделските земи

Със законопроекта се предлага цялостна организация на поземлените отношения, която да преодолее недостатъците на настоящата уредба в отделни и различни по степен нормативни актове, да премахне противоречията между тях, да даде достатъчна и оптимална регулация и да бъде съобразена с актуалните обществени отношения в страната.
За повече информация посетете Портала за обществени консултации.