Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
авг
24Обществено обсъждане на проект Осми доклад на Република България по Конвенцията за премахване на всички форми на дискриминация срещу жените

Срокът за коментари е 15 февруари на human.rights@mfa.bg


Повече информация можете да намерите на сайта на Министерство на вътрешните работи.