Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
авг
24Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за борба с трафика на хора

С приемане на проекта на Закона за изменение и допълнение на ЗБТХ ще се внесат промени в нормативната уредба по отношение на международната регламентация на срока за възстановяване и размисъл за жертви на трафик на хора, а също така и промени в институционален аспект.
За повече информация, коментари и становища посетете Портала за обществени консултации.