Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
авг
16Министерството на младежта и спорта даде ход на обществените консултации по проекта на Закона за доброволчеството

Проектът на Закона за доброволчеството  е публикуван за обществено обсъждане преди внасянето му в Народното събрание на сайта на Портала за обществени консултации.

Срокът на обществените консултации по проектозакона е до 7 март.

Коментари, мнения и предложения могат да бъдат публикувани тук, както и на онлайн платформата „Гласът ни".

Това е продължение на инициативата на Министерството на младежта по повод правното регламентиране  на доброволчеството в България. Текстът на проектозакона бе разискван и допълван до финалния му вариант в рамките на три работни срещи, организирани от Министерството, на която участваха народни представители и над 10 от най-големите неправителствени организации, работещи с доброволци.

Предстои екипът на Министерството на младежта и спорта да обяви датата за провеждане на публичен дебат, по време на който всеки ще може да изрази своето становище по проектозакона и да защити предложенията си по него. Заявление за участие в общественото обсъждане може да бъде изпратено на aleksandra.radevska@mpes.government.bg.