Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
май
25Предложение за протоколно РМС за приемане на Отчет на Плана за действие за 2018 г. и проект на План за действие за 2019 г. за изпълнение на Националната стратегия в областта на миграцията, убежището и интеграцията 2015 - 2020 г

В Отчета на Плана за действие за 2018 г. за изпълнение на Националната стратегия в областта на миграцията, убежището и интеграцията 2015 - 2020 г. (Национална стратегия) се акцeнтира, че от 44 дейности, заложени в този план са изпълнени 43, а една дейност се предлага да премине в проекта на План за действие за 2019 г., поради необходимост от по-дълъг срок за нейното изпълнение. Планът за действие за 2019 г. за изпълнение на Националната стратегия включва изпълнението на 35 стратегически цели, като 11 от тях са специално насочени към интеграцията на лицата с международна закрила в Република България.
За повече информация, мнения и становища Посетете Портала за обществени консултации.