Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
май
25Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за културното наследство

С предлаганите промени се осигурява съответствие на разпоредбите на Закона за културното наследство с изискванията на Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност и изпълнението на  мерките от РМС № 704 от 5 октомври 2018 г. 

За бележки и предложения: i.kolev@mc.government.bg и l. harizanova@mc.government.bg.

За повече информация, мнения и становища постете Портала за обществени консултации.