Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
фев
23Обществени консултации на Европейската комисия със срокове до ноември 2019 г.

 • Обществена консултация на ЕК "Емисии от промишлеността - оценка на правилата на ЕС"
Краен срок: 4 септември 2019 г.
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-4758971_bg

 • Обществена консултация на ЕК "Държавна помощ в малък размер – сектор на риболова и рибовъдството (2021-2027 г.)"

Краен срок: 20 септември 2019 г.

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2019-2932405_bg


 • Обществена консултация на ЕК "Групово освобождаване на държавна помощ – сектор на риболова и рибовъдството (2021-2027 г.)"

Краен срок: 20 септември 2019 г.

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2019-2936476_bg


 • Обществена консултация на ЕК "Изменение на насоките за държавна по
 • мощ за рибарството"

Краен срок: 20 септември 2019 г.

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2019-2932425_bg


 • Обществена консултация на ЕК за списък с кандидатстващи проекти от общ интерес в петролната инфраструктура
 •  Краен срок: 26 септември 2019 г.

https://ec.europa.eu/info/consultations/consultation-list-candidate-projects-common-interest-oil-infrastructure_bg


 • Обществена консултация на ЕК "Оценка на маркетинг стандарти [Регламент (ЕС) No 1308/2013]"

Краен срок: 14 октомври 2019 г.

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2017-3244337_bg


 • Обществена консултация на ЕК "Оценка на Европейската стратегия за хората с увреждания за периода 2010-2020 г."

Краен срок: 23 октомври 2019 г.

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-4958882_bg


 • Обществена консултация на ЕК "Излезли от употреба превозни средства – оценка на правилата на ЕС"

Краен срок: 29 октомври 2019 г.

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-4731779_bg


 • Обществена консултация на ЕК "Правила за държавните субсидии за здравни и социални услуги от общ икономически интерес (оценка)"

Краен срок: 6 ноември 2019 г.

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2019-3777435_bg


 • Обществена консултация на ЕК "Тарифи за приключване на гласово обаждане в ЕС (Евротарифи) Краен срок: 8 ноември 2019 г.

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-5354501/public-consultation_bg

 • Обществена консултация на ЕК "Валидиране на неформалното и самостоятелното уче
 • не – оценка"

Краен срок: 13 ноември 2019 г.

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-5123386_bg


 • Обществена консултация на ЕК "Свързани с интернет радио устройства и преносими радио устройства"

Краен срок: 15 ноември 2019 г.

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-6426936_bg