Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
фев
23Проект на Наредба за защита на горските територии от болести, вредители и други повреди

С проекта се цели подобряване на ефективността на дейността по защита на горските територии, като ясно са разграничени функциите и задачите на компетентните органи, които контролират защитата на горските територии от болести, вредители и други повреди.

За повече информация, мнения и становища посетете Портала за обществени консултации.