Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
авг
15МОСВ предлага нов проект за изменение на Правилника за дейността на Консултативната комисия по ГМО


Министерството на околната среда и водите публикува за обществено обсъждане нов проект на изменение на Правилника за дейността на Консултативната комисия по генетично модифицирани организми. С промените в Правилника се предвижда създаване на процедура за избор на представители от НПО, които да участват в работата на Консултативната комисия по генетично модифицирани организми. Наред с това се цели подобряване на работата на Консултативната комисия към МОСВ чрез реализирането на някои технически изменения, които произтичат от опита, придобит от досегашната й дейност.

Текстът на проекта на Правилника за дейността на Консултативната комисия по генетично модифицирани организми е достъпен на сайта на МОСВ.

Писмени становища и предложения по проекта могат да се изпращат на е-mail: ntsvetkov@moew.government.bg . Крайният срок за съгласуване на проекта е 9.12.2015 г., включително.


Автор: Айлин Юмерова, Български център за нестопанско право