Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юли
10Доклад за състоянието на безопасността на движението по пътищата в Република България

Настоящият аналитичен доклад цели да представи състоянието на БДП в България като начална стъпка в процеса на оптимизиране изпълнението на държавната политика в областта.

Предназначението на документа е да предостави информацията в контекста на Националната стратегия за подобряване на безопасността на движението по пътищата за периода 2011-2020 г. Разработен като основа на предстоящия нов планов период на националната рамка за БДП, анализът включва стратегически политики, статистика и тенденции на пътнотранспортния травматизъм, влияещи фактори и области за въздействие. Целта на документа е да подпомогне управлението на БДП като комплексна система, която позволява анализ на всички етапи от планирането и изпълнението на политиката, създавайки предпоставки за ясни мониторинг и оценка.

Коментари, предложения и бележки по публикувания доклад, моля да изпращате на: SAE@gov.sars.bg


За повече информация, мнения и становища посетете Портала за обществени консултации.