Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юли
10Покана за избор на НПО за участието им в тематичната работна група за разработването на ОП за иновации и конкурентоспособност за 2021-2027

Министерство на икономиката отправя покана към екологични организации и организации, работещи в сферата на енергийната и ресурсна ефективност, за участие в избора на представители за включването им в състава на тематична работна група за разработване на оперативна програма за иновации и конкурентоспособност за програмен период 2021-2027 г.

С текста на поканата и документите за участие можете да се запознаете тук.