Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
апр
04Обществена консултация по промени в Закона за устройство на територията

Проектът на Закон за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията  цели оптимизиране на контрола, който осъществява Дирекцията за национален строителен контрол върху инвестиционния строителен процес и участниците в него.


Измененията и допълненията на ЗУТ са обосновани от резултатите от извършени проверки на дейността на консултантите, упражняващи строителен надзор и останалите участници в строителния процес, с оглед осъществяването на по-ефективен контрол от страна на органите на ДНСК.


За повече информация, мнения и становища посетете Портала за обществени консултации.