Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юли
10Обществена консултация по проект на визия, цели и приоритети на Национална програма за развитие "България 2030"

Националната програма за развитие БЪЛГАРИЯ 2030 ще бъде рамков стратегически документ от най-висок порядък в йерархията на националните програмни документи, детерминиращ визията и общите цели на политиките за развитие във всички сектори на държавното управление, включително техните териториални измерения.

За повече информация, становища и документи посетете Портала за обществени консултации.