Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
авг
16Проект на План за управление на Природен парк "Беласица"

Приемат се становища и коментари  по общественото обсъждане на проекта на План за управление на природен парк "Беласица".

Срок до 17.12.2015 г.