Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юли
10Индикативна годишна програма на ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020

На основание чл. 26, ал. 3 от ПМС № 162/2016 г., Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 публикува за обществено обсъждане проект на Индикативна годишна работна програма за 2020 г.

За повече информация, становища и документи натиснете тук.