Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
авг
16Обществено обсъждане роект на нова Наредба за условията и реда за разработване и утвърждаване на планове за управление на защитени зони от екологичната мрежа "Натура 2000"

Министерството на околната среда и водите провежда обществено обсъждане на проект на нова Наредба за условията и реда за разработване и утвърждаване на планове за управление на защитени зони от екологичната мрежа "Натура 2000". Крайна дата за получаване на становища и коментари: 21.12.2015 г.

Повече информация на сайта на МОСВ.