Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
фев
23Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на проект на Закон за земеделските земи

С проекта се предлага организирана и последователна уредба на поземлените отношения, която да преодолее недостатъците на действащите нормативни актове, както и да създаде цялостна регулация, съобразена с актуалните обществените отношения в страната.

За повече информация, мнения и становища посетете Портала за обществени консултации.