Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юли
10Проекти на наредби на министъра на финансите

Проект на Наредба за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица.


Всички документи ще намерите на страницата на Министерство на финансите.