Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
авг
15Покана за становища по нов законодателен пакет „Кръгова икономика“ на Европейската комисия

Във връзка с подготовката на официалната позиция на Република Българияпо новия законодателен пакет "Кръгова икономика" на Европейската комисия, Министерството на околната среда и водите кани заинтересованитестрани да изразят становище по предложенията на ЕК за изменение на посочените директиви. Крайна дата за изпращане на становища и коментари: 30.12.2015 г.

Повече информация на сайта на МОСВ.